Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay234
 • Tháng hiện tại5,539
 • Tổng lượt truy cập744,532

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2020 - 2021

Thứ ba - 14/07/2020 18:13
Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021.
Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2020 - 2021
     UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TH PHÚ LA

Số: 200/KH-BCĐ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                  Hà Đông, ngày 15 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Phú La
                                                            Năm học 2020 - 2021
 
              Căn cứ Điều lệ trường trường Tiểu học;
              Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 02/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;
             Căn cứ Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 11/2014/TT-BGD ĐT ngày 18/4/2014 về ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;
            Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ GDĐT sửa  đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGD ĐT ngày 18/4/2014;
           Căn cứ Công văn số 1363/SGD & ĐT- QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1; lớp 6 năm học 2020 - 2021;
           Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021.
          Tiếp tục  thực hiện Đề án 01 “ Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020”;
Thực hiện kế hoạch chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021 của trường Tiểu học Phú La;
Căn cứ Kế hoạch phát triển Giáo dục của trường Tiểu học Phú La giai đoạn 2020 - 2025; thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của trường; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2020 trên địa bàn phường Phú La - quận Hà Đông và tuyến tuyển sinh được giao. Ban Chỉ đạo tuyển sinh (BCĐTS) trường Tiểu học Phú La xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 – 2021 trên địa bàn như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS trong quá trình tuyển sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học. 
2. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh trong quá trình đăng kí tuyển sinh; đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định chính xác, công bằng, khách quan.
3. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
4. Thực hiện chủ trư­ơng “Ba tăng, ba giảm”: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng cư­ờng cơ sở vật chất cho nhà trư­ờng, tăng chất l­ượng công tác tuyển sinh; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn. 
5. Duy trì 100% số HS được học 2 buổi/ngày.
6. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Cụ thể:
- Mỗi thành viên trong ban tuyển sinh chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh do mình phụ trách;
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh và Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận về công tác tuyển sinh của đơn vị.
7. Tất cả học sinh đang cư­ trú trên địa bàn ph­ường Phú La quận Hà Đông và trong độ tuổi theo quy định của Luật Giáo dục đều đ­ược đến trư­ờng Tiểu học theo quy định. Tr­ường Tiểu học Phú La có trách nhiệm điều tiết số học sinh đúng tuyến nhập học để đảm bảo sĩ số của nhà tr­ường và sĩ số học sinh trên lớp.
Nhà trường cũng như UBND phường có trách nhiệm động viên, đôn đốc trẻ đến tuổi ra lớp.
II. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển: CMHS đăng kí trực tuyến và đăng kí trực tiếp.
2. Đối tượng tuyển sinh:
Trẻ hiện đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú cùng bố mẹ hoặc ông bà trên địa bàn phường Phú La quận Hà Đông (đối với trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú).
3. Độ tuổi:
- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014). Trẻ em bị tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
 - Nhà tr­ường không nhận học sinh không đủ tuổi theo quy định vào học.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Số lớp: 11 lớp
- Số học sinh: 550 học sinh
5. Thời gian tuyển sinh:
5.1. Cấp mã số học sinh:
* Học sinh vào lớp 6: Cha mẹ học sinh lớp 5 nhận học bạ và mã số đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại trường TH nơi học sinh học năm học 2019 -2020.
          * Học sinh vào lớp 1: Cha mẹ học sinh 5 tuổi nhận mã số đăng kí tuyển sinh vào lớp 1 tại trường Mầm non.
5.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020 cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Internet. Địa chỉ truy cập: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng kí tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 15/8/2020.
5.3. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp:
Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.
          5.3.1. Về phía CMHS: mang hồ sơ tham gia xét tuyển vào lớp 1 của học sinh đến trường để cán bộ tuyển sinh kiểm tra. Hồ sơ gồm:
+ Đơn xin vào học (Theo mẫu của nhà trường).
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường Phú La.
+ Đối với các trường hợp tạm trú, lưu trú: cần có thêm hộ khẩu thường trú và một bản phôtô (để đối chiếu).
     5.3.2. Về phía nhà trường:
-  Cán bộ tuyển sinh :
+ Tiếp nhận hồ sơ khi CMHS đến đăng ký.
+ Kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
+ Nếu có trường hợp đề nghị đính chính thông tin của học sinh, CBTS lập Danh sách và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
                   + Cuối ngày bàn giao hồ sơ và danh sách tiếp nhận cho Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
        - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Sử dụng phần mềm quản trị eSAM để :
+ Nhập mới học sinh đăng ký (Học sinh chưa có mã số).
+ Sửa chữa thông tin học sinh đã đăng ký (nếu có đề nghị đính chính).
                   + Sử dụng phần mềm quản trị eSAM để đánh dấu những học sinh trúng tuyển.
               + In danh sách trúng tuyển.
               + Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Phòng GD&ĐT.
* Chú ý:
- Học sinh đúng tuyến là những học sinh có đủ điều kiện sau đây:
+ Th­ường xuyên c­ư trú, sinh sống cùng gia đình tại địa bàn phân tuyến tuyển sinh.
+ Có tên trong danh sách điều tra phổ cập của nhà tr­ường.
+ Có hộ khẩu th­ường trú, tạm trú hoặc có giấy xác nhận lưu trú cùng gia đình.
Trong  trư­ờng hợp số học sinh đúng tuyến đăng ký nhập học v­ượt quá chỉ tiêu tuyển sinh đ­ược giao, nhà tr­ường xem xét theo thứ tự ­ưu tiên: Có hộ khẩu thường trú, tạm trú và thường xuyên sinh sống cùng gia đình tại nơi có hộ khẩu thuộc tuyến tuyển sinh của nhà trường (phải xuất trình giấy khai sinh của bố, mẹ để chứng minh mối quan hệ). Nhà tr­ường lập danh sách theo thứ tự ư­u tiên trình phòng Giáo dục Quận xem xét phê duyệt.
- Những trư­ờng hợp không đủ các điều kiện trên là trái tuyến.
- Sau ngày 15/8/2020, nếu trường TS chưa đủ chỉ tiêu được giao báo cáo PGD &ĐT, căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường PGD&ĐT sẽ cho phép nhà trường TS bổ sung HS cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.
* Thứ tự xét tuyển các đối tượng:
- Đối tượng 1 (Ưu tiên 1): Học sinh có hộ khẩu thường trú, thực ăn thực ở tại tuyến tuyển sinh.
- Đối tượng 2 (Ưu tiên 3): Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tuyến tuyển sinh nhưng ăn ở nơi khác.
- Đối tượng 3 (Ưu tiên 2): Học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng thực ăn thực ở tại tuyến tuyển sinh.
- Đối tượng 4 (Ưu tiên 4): Học sinh không có hộ khẩu thường trú, không thực ăn thực ở tại tuyến tuyển sinh.
- Nhà trường xét tuyển học sinh theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4.
III- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Về phía nhà trường.
1.1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh và xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021.
1.2. Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.
1.3. Phối hợp với UBND phường Phú La công bố công khai kế hoạch tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh nhà trường về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; các qui định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh của nhà trường, phương thức tuyển sinh trực tuyến trên đài truyền thanh phường trước khi nhập hồ sơ trực tuyến 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị nhập học trực tuyến cũng như nộp hồ sơ cho học sinh tại trường.
1.4. Chỉ đạo các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch. Giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tuyển sinh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về tuyển sinh.
1.5. Chuẩn bị các biểu mẫu, máy tính, CSVC, địa điểm tuyển sinh đầy đủ.
2. Về phía ban tuyển sinh
2.1. Chủ động phối hợp cùng nhà trường trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh.
2.2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao, hàng ngày báo cáo cụ thể với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về số lượng tuyển sinh.
2.3. Tổ chức tuyển sinh:
- Tích cực hỗ trợ cha mẹ học sinh trong quá trình CMHS gặp khó khăn khi đăng ký trực tuyến.
- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: "Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu" sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
- Trong suốt quá trình tuyển sinh Ban tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản kinh phí ngoài quy định cho nhà trường.
2.4. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh thường xuyên trực để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Nếu có khó khăn, vướng mắc Ban tuyển sinh phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh để được tháo gỡ.
2.5. Kết thúc mỗi ngày tuyển sinh (16h30 hàng ngày) Ban tuyển sinh có trách nhiệm lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với Hiệu trưởng.
3. Về phía các bậc phụ huynh học sinh:
3.1. Tham gia đăng kí tuyển sinh trực tuyến và nộp hồ sơ tuyển sinh cho con, em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.
3.2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhập học và các hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện cho Ban tuyển sinh nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
3.3. Phản ánh về Hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc, tuyệt đối không làm ồn ào, gây lộn xộn trong quá trình tuyển sinh.
IV.  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN TUYỂN SINH
- Ngày 15/7/2020: Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của BCĐTS quận.
- Ngày 30/7/2020: Họp Hội đồng tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2020- 2021.
          - Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020: Tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS quận, hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến tại trường.
            - Ngày 04/8/2020: Nhà trường tổng hợp  số lượng học sinh  đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến.     
          - Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020: Tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển trực tiếp vào lớp 1.
          - Ngày 17/8/2020: Báo cáo Phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn thiếu chỉ tiêu.
          - Ngày 25/8/2020: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.
- Ngày 26/8/2020:         Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
* Lịch làm việc hàng ngày:
         Buổi sáng: Từ 8 giờ 00’  đến 11 giờ.
                Buổi chiều: Từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.
V. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý
1- Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học Phú La giao Ban tuyển sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh trường.      
2- Nắm chắc các nội dung tuyển sinh (đặc biệt là tuyển sinh trực tuyến), trong quá trình tuyển sinh tuyệt đối không gây bức xúc đối với phụ huynh, nếu có ý kiến thắc mắc của phụ huynh cần kịp thời giải đáp, nếu không giải đáp, tháo gỡ được phải báo ngay cho chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để có phương án giải quyết.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học Phú La. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh
 
Nơi nhận:                               
- Phòng GD & ĐT Hà Đông (Để b/c);   
- UBND phường Phú La (Để b/c);
- HĐTS trường (Để t/h);
- Lưu: VT.                  
    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
 
    Nguyễn Thị Bích Hạnh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • bùi thị tuyết
  Các thầy cô cho em hỏi: "Đơn xin vào học" lên trường để nhận trực tiếp hay có thể load ở đâu ạ?
    bùi thị tuyết   16/07/2020 16:19
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây