hinh anh khai giang

 • fjhdPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     
 • BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

   

   

   

  A. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  Câu 1: Hỗn số 2 bằng số thập phân nào trong các số sau:

          A. 2,06          B. 2,6            C. 2,006          D . 0,26

  Câu 2:  Chữ số 7 trong số thập phân 86,732 có giá trị là :

           A.                       B.                             C.                       D.     7

  Câu 3 : Số thập phân gồm ba mươi đơn vị, chín phần trăm, sáu phần nghìn được viết là :

  • 30,960               B. 36,09                 C. 30,906               D. 30,096

  Câu 4 : Giá trị của biểu thức 15 : 7,5 x 0,1 là:

  • 200                    B. 20                      C. 2                       D. 0,2

  Câu 5: Số lớn nhất trong các số 5,798  ;   5,897  ;   5,978    ;   5,789  ;   5,879

  • 5,798                 B.  5,897                C. 5,978                  D.  5,879

   Câu 6:  15% của 320 là :

        A . 408                    B. 48                C. 480                          D. 40,8

    Câu 7 :  Tìm số tự nhiên  y lớn  nhất sao cho 3,4 x y < 20,5          

       A. y = 4                  B. y = 5                   C. y = 6                  D. y = 7

   

   Câu 8 : Trong bể có 25 con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là :

  • 5 %                    B. 20%                     C. 80%                  D. 100%

   

  B. Phần tự luận :(6điểm )

        Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính :

       425 + 28,46               78,27 – 49,6                46,587 x 4,08               45,184 : 6,4

       

   

   

   

   

   

   

   Bài 2 : ( 1 điểm)

              Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

  a/ 3m 45cm      =………..m                                    b/ 8 tạ 6kg = …………tạ

  c/ 12 m226dm2 = ……….dm2                                 d/ dm2     =...............cm2

   

        Bài 3.( 2,5 điểm)  

      

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng  chiều dài, biết chiều dài là 85 mét.

  a/ Tính diện tích và chu vi mảnh vườn.

  b/ Người ta dùng 80 % diện tích mảnh vườn để trồng trọt. Hỏi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài 4.( 0,5 điểm) : Tìm a :

   
   

    a  x 15 – a : 0,1 = 2

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG                                                                

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

  BIỂU ĐIỂM  KHẢO SÁT KÌ I

  MÔN TOÁN -LỚP 5 -Năm học 2014–2015

  Bài 1. ( 4 điểm ) Khoanh vào chữ cái có câu trả lời đúng:   mỗi câu :  0,5 điểm                                            

  câu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Đáp án

  A

  C

  D

  D

  C

  B

  C

  C

  Bài 2. (2 điểm)   Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.  Đặt tính không đúng trừ 0,25 điểm / phép tính  

  a. 113,16;   b. 554,28                             c. 181,44;    d. 25,3

  Bài 3. (1 điểm) Đúng mỗi ý 0,25 điểm 

  Bài 4. (2,5  điểm)              

  Tóm tắt (0,25) điểm

  Bài giải (1,75điểm)

  a/ Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x = 34 ( m )                          0,25đ

  Diện tích là mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x 34 = 2890 ( m2)                                   0,5đ

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

  ( 85 + 34 ) x 80 = 238 (m2)                        0,5đ

  b/ Diện tích đất trồng trọt là:

  2890 : 100 x 80 = 2312 ( m2 )                   0,5đ  

  Diện tích còn lại của mảnh vườn là :

  2890 – 2312 = 578 ( m2 )                          0,25đ                                                                                                                         

   

                                                                                                                                                                                                                                                                        Đáp số: ( 0,25 đ) a/ Diện tích: 2890 m2

                                                                                                                         Chu vi : 238 m              

                                                                                                                      b/ 578 m2                

   

   

  Bài 5. điểm: ( 0,5 điểm )

  a x 15 – a : 0,1  =  2

  a x 15 – a x 10  =  2              0,1đ

    a x ( 15 – 10 )  =  2              0,1đ

              a x 5       =  2              0,1đ

                         a   = 2 : 5         0,1 đ

                         a    = 0,4          0,1đ

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015            

                                                                                         ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  PhÇn tr¾c nghiÖm: (4®iÓm)

  I. Đọc thầm bài văn sau:

                                                   Hoa trạng nguyên

  Cái tên mới nghe đã mường tượng ra tiếng pháo đón mừng rồi võng lọng cùng dòng người náo nức đón người thành danh. Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi.

  Hi đặt tên cho loài hoa ấy, chắc muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò. Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin. Thế rồi mùa thi qua. Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới. Song dù sao cũng không tránh khỏi có một số ít phải quay về tiếp tục công việc dùi mài kinh sử. Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.

  Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa đó trong tim. Em nhé !

                           Theo  K.D NXB trẻ - 1992

  Chú giải : Dùi mài kinh sử: rất siêng năng trong một thời gian dài để đọc sách kinh, sách sử (cụm từ xưa được dùng nhiều, ý nói ra sức chăm chỉ học hành ). 

  II. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng hoặc điền vào chỗ trống thích hợp.

  1. Hoa trạng nguyên gắn bó với tuổi học trò ra sao? 

      A. Hi đặt tên cho loài hoa ấy.

       B. Hoa trạng nguyên xuất hiện vào mùa thi bận rộn, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin.

      C. Muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò.                                      

  2.  Tác giả so sánh hoa trạng nguyên nở đỏ bằng hình ảnh nào ?

       A. Những bông hoa hình lá.

       B. Ngọn lửa cháy lên.

      C. Ngọn lửa thắp lên.

  3. -  Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải.              

      -  Trong bếp lò, lửa cháy bập bùng.

      Từ cháy trong hai câu văn trên có quan hệ với nhau thế nào ?

  • Đó là 2 từ đồng nghĩa.

      B. Đó là 2 từ đồng âm.

      C. Đó là  từ nhiều nghĩa.

  4. Những từ mường tượng, vĩnh viễn, hớn hở là:

       A. Từ ghép

       B. Từ đơn

       C. Từ láy

  5. Từ em trong 2 câu sau: “Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.”,   là:

       A. Đại từ

       B. Danh từ

       C. Động từ

  6. Quan hệ từ trong câu: Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi. Là:

      A. những

      B. ấy

      C. như

  7. Trong câu: Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Chủ ngữ là:

      A. ngước mắt dõi qua cửa sổ  

  • em sẽ thấy

      C. em

  8. Tìm từ đồng nghĩa thay cho từ hớn hở trong câu: “Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới.” điền vào chỗ trống trong câu sau:

   Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học . . . . . . . . . . . . . . nhập trường mới

  II. Tập làm văn: (6 điểm)

   Hãy tả về một người bạn trong lớp mà người bạn ấy đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG    

   

   

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA                                  

                                           

   

                BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN

  BÀI ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

  MÔN TI ẾNG VI ỆT  - LỚP 5

  Năm học 2014 – 2015

  II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:  4 điểm  Mỗi câu đúng 0,5 điểm

   

  BÀI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  B

  B

  C

  C

  A

  C

  C

  Náo nức

  II. TẬP LÀM VĂN  (6 điểm) 

  • Yêu cầu chung: 

  + Viết được bài văn tả người đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.

  - Viết câu có sử dụng các biện pháp so sánh , dùng từ ngữ có hình ảnh.

  - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, lưu loát, lời lẽ chân thực, giàu cảm xúc.

  - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không viết sai lỗi chính tả.

  - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

  B. Yêu cầu cụ thể:

  a) Mở bài: (1 điểm     : -  Giới thiệu được người em định tả.

  b) Thân bài: (4 điểm)

  + Tả ngoại hình.                    

  + Tả tính nết, hoạt động ... 

   - Kỉ niệm của em với người được tả.               

  c) Kết bài: (1 điểm) : Nêu cảm nghĩ, nhận xét của em về người vừa tả.

   

  - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm:  4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TOÁN - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015           

                                                                       ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Họ và tên……………………………………………………………. Lớp5…………….

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  A. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  Câu 1: Hỗn số 2 bằng số thập phân nào trong các số sau:

          A. 2,06          B. 2,6            C. 2,006          D . 0,26

  Câu 2:  Chữ số 7 trong số thập phân 86,732 có giá trị là :

           A.                       B.                             C.                       D.     7

  Câu 3 : Số thập phân gồm ba mươi đơn vị, chín phần trăm, sáu phần nghìn được viết là :

  • 30,960               B. 36,09                 C. 30,906               D. 30,096

  Câu 4 : Giá trị của biểu thức 15 : 7,5 x 0,1 là:

  • 200                    B. 20                      C. 2                       D. 0,2

  Câu 5: Số lớn nhất trong các số 5,798  ;   5,897  ;   5,978    ;   5,789  ;   5,879

  • 5,798                 B.  5,897                C. 5,978                  D.  5,879

   Câu 6:  15% của 320 là :

        A . 408                    B. 48                C. 480                          D. 40,8

    Câu 7 :  Tìm số tự nhiên  y lớn  nhất sao cho 3,4 x y < 20,5          

       A. y = 4                  B. y = 5                   C. y = 6                  D. y = 7

   

   Câu 8 : Trong bể có 25 con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là :

  • 5 %                    B. 20%                     C. 80%                  D. 100%

   

  B. Phần tự luận :(6điểm )

        Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính :

       425 + 28,46               78,27 – 49,6                46,587 x 4,08               45,184 : 6,4

       

   

   

   

   

   

   

   Bài 2 : ( 1 điểm)

              Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

  a/ 3m 45cm      =………..m                                    b/ 8 tạ 6kg = …………tạ

  c/ 12 m226dm2 = ……….dm2                                 d/ dm2     =...............cm2

   

        Bài 3.( 2,5 điểm)  

      

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng  chiều dài, biết chiều dài là 85 mét.

  a/ Tính diện tích và chu vi mảnh vườn.

  b/ Người ta dùng 80 % diện tích mảnh vườn để trồng trọt. Hỏi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài 4.( 0,5 điểm) : Tìm a :

   
   

    a  x 15 – a : 0,1 = 2

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG                                                                

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

  BIỂU ĐIỂM  KHẢO SÁT KÌ I

  MÔN TOÁN -LỚP 5 -Năm học 2014–2015

  Bài 1. ( 4 điểm ) Khoanh vào chữ cái có câu trả lời đúng:   mỗi câu :  0,5 điểm                                            

  câu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Đáp án

  A

  C

  D

  D

  C

  B

  C

  C

  Bài 2. (2 điểm)   Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.  Đặt tính không đúng trừ 0,25 điểm / phép tính  

  a. 113,16;   b. 554,28                             c. 181,44;    d. 25,3

  Bài 3. (1 điểm) Đúng mỗi ý 0,25 điểm 

  Bài 4. (2,5  điểm)              

  Tóm tắt (0,25) điểm

  Bài giải (1,75điểm)

  a/ Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x = 34 ( m )                          0,25đ

  Diện tích là mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x 34 = 2890 ( m2)                                   0,5đ

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

  ( 85 + 34 ) x 80 = 238 (m2)                        0,5đ

  b/ Diện tích đất trồng trọt là:

  2890 : 100 x 80 = 2312 ( m2 )                   0,5đ  

  Diện tích còn lại của mảnh vườn là :

  2890 – 2312 = 578 ( m2 )                          0,25đ                                                                                                                         

   

                                                                                                                                                                                                                                                                        Đáp số: ( 0,25 đ) a/ Diện tích: 2890 m2

                                                                                                                         Chu vi : 238 m              

                                                                                                                      b/ 578 m2                

   

   

  Bài 5. điểm: ( 0,5 điểm )

  a x 15 – a : 0,1  =  2

  a x 15 – a x 10  =  2              0,1đ

    a x ( 15 – 10 )  =  2              0,1đ

              a x 5       =  2              0,1đ

                         a   = 2 : 5         0,1 đ

                         a    = 0,4          0,1đ

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015            

                                                                                         ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  PhÇn tr¾c nghiÖm: (4®iÓm)

  I. Đọc thầm bài văn sau:

                                                   Hoa trạng nguyên

  Cái tên mới nghe đã mường tượng ra tiếng pháo đón mừng rồi võng lọng cùng dòng người náo nức đón người thành danh. Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi.

  Hi đặt tên cho loài hoa ấy, chắc muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò. Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin. Thế rồi mùa thi qua. Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới. Song dù sao cũng không tránh khỏi có một số ít phải quay về tiếp tục công việc dùi mài kinh sử. Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.

  Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa đó trong tim. Em nhé !

                           Theo  K.D NXB trẻ - 1992

  Chú giải : Dùi mài kinh sử: rất siêng năng trong một thời gian dài để đọc sách kinh, sách sử (cụm từ xưa được dùng nhiều, ý nói ra sức chăm chỉ học hành ). 

  II. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng hoặc điền vào chỗ trống thích hợp.

  1. Hoa trạng nguyên gắn bó với tuổi học trò ra sao? 

      A. Hi đặt tên cho loài hoa ấy.

       B. Hoa trạng nguyên xuất hiện vào mùa thi bận rộn, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin.

      C. Muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò.                                      

  2.  Tác giả so sánh hoa trạng nguyên nở đỏ bằng hình ảnh nào ?

       A. Những bông hoa hình lá.

       B. Ngọn lửa cháy lên.

      C. Ngọn lửa thắp lên.

  3. -  Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải.              

      -  Trong bếp lò, lửa cháy bập bùng.

      Từ cháy trong hai câu văn trên có quan hệ với nhau thế nào ?

  • Đó là 2 từ đồng nghĩa.

      B. Đó là 2 từ đồng âm.

      C. Đó là  từ nhiều nghĩa.

  4. Những từ mường tượng, vĩnh viễn, hớn hở là:

       A. Từ ghép

       B. Từ đơn

       C. Từ láy

  5. Từ em trong 2 câu sau: “Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.”,   là:

       A. Đại từ

       B. Danh từ

       C. Động từ

  6. Quan hệ từ trong câu: Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi. Là:

      A. những

      B. ấy

      C. như

  7. Trong câu: Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Chủ ngữ là:

      A. ngước mắt dõi qua cửa sổ  

  • em sẽ thấy

      C. em

  8. Tìm từ đồng nghĩa thay cho từ hớn hở trong câu: “Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới.” điền vào chỗ trống trong câu sau:

   Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học . . . . . . . . . . . . . . nhập trường mới

  II. Tập làm văn: (6 điểm)

   Hãy tả về một người bạn trong lớp mà người bạn ấy đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG    

   

   

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA                                  

                                           

   

                BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN

  BÀI ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

  MÔN TI ẾNG VI ỆT  - LỚP 5

  Năm học 2014 – 2015

  II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:  4 điểm  Mỗi câu đúng 0,5 điểm

   

  BÀI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  B

  B

  C

  C

  A

  C

  C

  Náo nức

  II. TẬP LÀM VĂN  (6 điểm) 

  • Yêu cầu chung: 

  + Viết được bài văn tả người đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.

  - Viết câu có sử dụng các biện pháp so sánh , dùng từ ngữ có hình ảnh.

  - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, lưu loát, lời lẽ chân thực, giàu cảm xúc.

  - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không viết sai lỗi chính tả.

  - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

  B. Yêu cầu cụ thể:

  a) Mở bài: (1 điểm     : -  Giới thiệu được người em định tả.

  b) Thân bài: (4 điểm)

  + Tả ngoại hình.                    

  + Tả tính nết, hoạt động ... 

   - Kỉ niệm của em với người được tả.               

  c) Kết bài: (1 điểm) : Nêu cảm nghĩ, nhận xét của em về người vừa tả.

   

  - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm:  4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TOÁN - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015           

                                                                       ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Họ và tên……………………………………………………………. Lớp5…………….

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  A. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  Câu 1: Hỗn số 2 bằng số thập phân nào trong các số sau:

          A. 2,06          B. 2,6            C. 2,006          D . 0,26

  Câu 2:  Chữ số 7 trong số thập phân 86,732 có giá trị là :

           A.                       B.                             C.                       D.     7

  Câu 3 : Số thập phân gồm ba mươi đơn vị, chín phần trăm, sáu phần nghìn được viết là :

  • 30,960               B. 36,09                 C. 30,906               D. 30,096

  Câu 4 : Giá trị của biểu thức 15 : 7,5 x 0,1 là:

  • 200                    B. 20                      C. 2                       D. 0,2

  Câu 5: Số lớn nhất trong các số 5,798  ;   5,897  ;   5,978    ;   5,789  ;   5,879

  • 5,798                 B.  5,897                C. 5,978                  D.  5,879

   Câu 6:  15% của 320 là :

        A . 408                    B. 48                C. 480                          D. 40,8

    Câu 7 :  Tìm số tự nhiên  y lớn  nhất sao cho 3,4 x y < 20,5          

       A. y = 4                  B. y = 5                   C. y = 6                  D. y = 7

   

   Câu 8 : Trong bể có 25 con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là :

  • 5 %                    B. 20%                     C. 80%                  D. 100%

   

  B. Phần tự luận :(6điểm )

        Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính :

       425 + 28,46               78,27 – 49,6                46,587 x 4,08               45,184 : 6,4

       

   

   

   

   

   

   

   Bài 2 : ( 1 điểm)

              Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

  a/ 3m 45cm      =………..m                                    b/ 8 tạ 6kg = …………tạ

  c/ 12 m226dm2 = ……….dm2                                 d/ dm2     =...............cm2

   

        Bài 3.( 2,5 điểm)  

      

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng  chiều dài, biết chiều dài là 85 mét.

  a/ Tính diện tích và chu vi mảnh vườn.

  b/ Người ta dùng 80 % diện tích mảnh vườn để trồng trọt. Hỏi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài 4.( 0,5 điểm) : Tìm a :

   
   

    a  x 15 – a : 0,1 = 2

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG                                                                

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

  BIỂU ĐIỂM  KHẢO SÁT KÌ I

  MÔN TOÁN -LỚP 5 -Năm học 2014–2015

  Bài 1. ( 4 điểm ) Khoanh vào chữ cái có câu trả lời đúng:   mỗi câu :  0,5 điểm                                            

  câu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Đáp án

  A

  C

  D

  D

  C

  B

  C

  C

  Bài 2. (2 điểm)   Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.  Đặt tính không đúng trừ 0,25 điểm / phép tính  

  a. 113,16;   b. 554,28                             c. 181,44;    d. 25,3

  Bài 3. (1 điểm) Đúng mỗi ý 0,25 điểm 

  Bài 4. (2,5  điểm)              

  Tóm tắt (0,25) điểm

  Bài giải (1,75điểm)

  a/ Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x = 34 ( m )                          0,25đ

  Diện tích là mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x 34 = 2890 ( m2)                                   0,5đ

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

  ( 85 + 34 ) x 80 = 238 (m2)                        0,5đ

  b/ Diện tích đất trồng trọt là:

  2890 : 100 x 80 = 2312 ( m2 )                   0,5đ  

  Diện tích còn lại của mảnh vườn là :

  2890 – 2312 = 578 ( m2 )                          0,25đ                                                                                                                         

   

                                                                                                                                                                                                                                                                        Đáp số: ( 0,25 đ) a/ Diện tích: 2890 m2

                                                                                                                         Chu vi : 238 m              

                                                                                                                      b/ 578 m2                

   

   

  Bài 5. điểm: ( 0,5 điểm )

  a x 15 – a : 0,1  =  2

  a x 15 – a x 10  =  2              0,1đ

    a x ( 15 – 10 )  =  2              0,1đ

              a x 5       =  2              0,1đ

                         a   = 2 : 5         0,1 đ

                         a    = 0,4          0,1đ

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015            

                                                                                         ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  PhÇn tr¾c nghiÖm: (4®iÓm)

  I. Đọc thầm bài văn sau:

                                                   Hoa trạng nguyên

  Cái tên mới nghe đã mường tượng ra tiếng pháo đón mừng rồi võng lọng cùng dòng người náo nức đón người thành danh. Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi.

  Hi đặt tên cho loài hoa ấy, chắc muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò. Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin. Thế rồi mùa thi qua. Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới. Song dù sao cũng không tránh khỏi có một số ít phải quay về tiếp tục công việc dùi mài kinh sử. Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.

  Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa đó trong tim. Em nhé !

                           Theo  K.D NXB trẻ - 1992

  Chú giải : Dùi mài kinh sử: rất siêng năng trong một thời gian dài để đọc sách kinh, sách sử (cụm từ xưa được dùng nhiều, ý nói ra sức chăm chỉ học hành ). 

  II. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng hoặc điền vào chỗ trống thích hợp.

  1. Hoa trạng nguyên gắn bó với tuổi học trò ra sao? 

      A. Hi đặt tên cho loài hoa ấy.

       B. Hoa trạng nguyên xuất hiện vào mùa thi bận rộn, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin.

      C. Muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò.                                      

  2.  Tác giả so sánh hoa trạng nguyên nở đỏ bằng hình ảnh nào ?

       A. Những bông hoa hình lá.

       B. Ngọn lửa cháy lên.

      C. Ngọn lửa thắp lên.

  3. -  Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải.              

      -  Trong bếp lò, lửa cháy bập bùng.

      Từ cháy trong hai câu văn trên có quan hệ với nhau thế nào ?

  • Đó là 2 từ đồng nghĩa.

      B. Đó là 2 từ đồng âm.

      C. Đó là  từ nhiều nghĩa.

  4. Những từ mường tượng, vĩnh viễn, hớn hở là:

       A. Từ ghép

       B. Từ đơn

       C. Từ láy

  5. Từ em trong 2 câu sau: “Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.”,   là:

       A. Đại từ

       B. Danh từ

       C. Động từ

  6. Quan hệ từ trong câu: Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi. Là:

      A. những

      B. ấy

      C. như

  7. Trong câu: Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Chủ ngữ là:

      A. ngước mắt dõi qua cửa sổ  

  • em sẽ thấy

      C. em

  8. Tìm từ đồng nghĩa thay cho từ hớn hở trong câu: “Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới.” điền vào chỗ trống trong câu sau:

   Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học . . . . . . . . . . . . . . nhập trường mới

  II. Tập làm văn: (6 điểm)

   Hãy tả về một người bạn trong lớp mà người bạn ấy đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG    

   

   

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA                                  

                                           

   

                BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN

  BÀI ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

  MÔN TI ẾNG VI ỆT  - LỚP 5

  Năm học 2014 – 2015

  II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:  4 điểm  Mỗi câu đúng 0,5 điểm

   

  BÀI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  B

  B

  C

  C

  A

  C

  C

  Náo nức

  II. TẬP LÀM VĂN  (6 điểm) 

  • Yêu cầu chung: 

  + Viết được bài văn tả người đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.

  - Viết câu có sử dụng các biện pháp so sánh , dùng từ ngữ có hình ảnh.

  - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, lưu loát, lời lẽ chân thực, giàu cảm xúc.

  - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không viết sai lỗi chính tả.

  - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

  B. Yêu cầu cụ thể:

  a) Mở bài: (1 điểm     : -  Giới thiệu được người em định tả.

  b) Thân bài: (4 điểm)

  + Tả ngoại hình.                    

  + Tả tính nết, hoạt động ... 

   - Kỉ niệm của em với người được tả.               

  c) Kết bài: (1 điểm) : Nêu cảm nghĩ, nhận xét của em về người vừa tả.

   

  - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm:  4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TOÁN - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015           

                                                                       ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Họ và tên……………………………………………………………. Lớp5…………….

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  A. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  Câu 1: Hỗn số 2 bằng số thập phân nào trong các số sau:

          A. 2,06          B. 2,6            C. 2,006          D . 0,26

  Câu 2:  Chữ số 7 trong số thập phân 86,732 có giá trị là :

           A.                       B.                             C.                       D.     7

  Câu 3 : Số thập phân gồm ba mươi đơn vị, chín phần trăm, sáu phần nghìn được viết là :

  • 30,960               B. 36,09                 C. 30,906               D. 30,096

  Câu 4 : Giá trị của biểu thức 15 : 7,5 x 0,1 là:

  • 200                    B. 20                      C. 2                       D. 0,2

  Câu 5: Số lớn nhất trong các số 5,798  ;   5,897  ;   5,978    ;   5,789  ;   5,879

  • 5,798                 B.  5,897                C. 5,978                  D.  5,879

   Câu 6:  15% của 320 là :

        A . 408                    B. 48                C. 480                          D. 40,8

    Câu 7 :  Tìm số tự nhiên  y lớn  nhất sao cho 3,4 x y < 20,5          

       A. y = 4                  B. y = 5                   C. y = 6                  D. y = 7

   

   Câu 8 : Trong bể có 25 con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là :

  • 5 %                    B. 20%                     C. 80%                  D. 100%

   

  B. Phần tự luận :(6điểm )

        Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính :

       425 + 28,46               78,27 – 49,6                46,587 x 4,08               45,184 : 6,4

       

   

   

   

   

   

   

   Bài 2 : ( 1 điểm)

              Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

  a/ 3m 45cm      =………..m                                    b/ 8 tạ 6kg = …………tạ

  c/ 12 m226dm2 = ……….dm2                                 d/ dm2     =...............cm2

   

        Bài 3.( 2,5 điểm)  

      

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng  chiều dài, biết chiều dài là 85 mét.

  a/ Tính diện tích và chu vi mảnh vườn.

  b/ Người ta dùng 80 % diện tích mảnh vườn để trồng trọt. Hỏi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài 4.( 0,5 điểm) : Tìm a :

   
   

    a  x 15 – a : 0,1 = 2

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG                                                                

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

  BIỂU ĐIỂM  KHẢO SÁT KÌ I

  MÔN TOÁN -LỚP 5 -Năm học 2014–2015

  Bài 1. ( 4 điểm ) Khoanh vào chữ cái có câu trả lời đúng:   mỗi câu :  0,5 điểm                                            

  câu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Đáp án

  A

  C

  D

  D

  C

  B

  C

  C

  Bài 2. (2 điểm)   Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.  Đặt tính không đúng trừ 0,25 điểm / phép tính  

  a. 113,16;   b. 554,28                             c. 181,44;    d. 25,3

  Bài 3. (1 điểm) Đúng mỗi ý 0,25 điểm 

  Bài 4. (2,5  điểm)              

  Tóm tắt (0,25) điểm

  Bài giải (1,75điểm)

  a/ Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x = 34 ( m )                          0,25đ

  Diện tích là mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x 34 = 2890 ( m2)                                   0,5đ

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

  ( 85 + 34 ) x 80 = 238 (m2)                        0,5đ

  b/ Diện tích đất trồng trọt là:

  2890 : 100 x 80 = 2312 ( m2 )                   0,5đ  

  Diện tích còn lại của mảnh vườn là :

  2890 – 2312 = 578 ( m2 )                          0,25đ                                                                                                                         

   

                                                                                                                                                                                                                                                                        Đáp số: ( 0,25 đ) a/ Diện tích: 2890 m2

                                                                                                                         Chu vi : 238 m              

                                                                                                                      b/ 578 m2                

   

   

  Bài 5. điểm: ( 0,5 điểm )

  a x 15 – a : 0,1  =  2

  a x 15 – a x 10  =  2              0,1đ

    a x ( 15 – 10 )  =  2              0,1đ

              a x 5       =  2              0,1đ

                         a   = 2 : 5         0,1 đ

                         a    = 0,4          0,1đ

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015            

                                                                                         ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  PhÇn tr¾c nghiÖm: (4®iÓm)

  I. Đọc thầm bài văn sau:

                                                   Hoa trạng nguyên

  Cái tên mới nghe đã mường tượng ra tiếng pháo đón mừng rồi võng lọng cùng dòng người náo nức đón người thành danh. Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi.

  Hi đặt tên cho loài hoa ấy, chắc muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò. Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin. Thế rồi mùa thi qua. Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới. Song dù sao cũng không tránh khỏi có một số ít phải quay về tiếp tục công việc dùi mài kinh sử. Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.

  Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa đó trong tim. Em nhé !

                           Theo  K.D NXB trẻ - 1992

  Chú giải : Dùi mài kinh sử: rất siêng năng trong một thời gian dài để đọc sách kinh, sách sử (cụm từ xưa được dùng nhiều, ý nói ra sức chăm chỉ học hành ). 

  II. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng hoặc điền vào chỗ trống thích hợp.

  1. Hoa trạng nguyên gắn bó với tuổi học trò ra sao? 

      A. Hi đặt tên cho loài hoa ấy.

       B. Hoa trạng nguyên xuất hiện vào mùa thi bận rộn, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin.

      C. Muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò.                                      

  2.  Tác giả so sánh hoa trạng nguyên nở đỏ bằng hình ảnh nào ?

       A. Những bông hoa hình lá.

       B. Ngọn lửa cháy lên.

      C. Ngọn lửa thắp lên.

  3. -  Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải.              

      -  Trong bếp lò, lửa cháy bập bùng.

      Từ cháy trong hai câu văn trên có quan hệ với nhau thế nào ?

  • Đó là 2 từ đồng nghĩa.

      B. Đó là 2 từ đồng âm.

      C. Đó là  từ nhiều nghĩa.

  4. Những từ mường tượng, vĩnh viễn, hớn hở là:

       A. Từ ghép

       B. Từ đơn

       C. Từ láy

  5. Từ em trong 2 câu sau: “Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.”,   là:

       A. Đại từ

       B. Danh từ

       C. Động từ

  6. Quan hệ từ trong câu: Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi. Là:

      A. những

      B. ấy

      C. như

  7. Trong câu: Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Chủ ngữ là:

      A. ngước mắt dõi qua cửa sổ  

  • em sẽ thấy

      C. em

  8. Tìm từ đồng nghĩa thay cho từ hớn hở trong câu: “Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới.” điền vào chỗ trống trong câu sau:

   Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học . . . . . . . . . . . . . . nhập trường mới

  II. Tập làm văn: (6 điểm)

   Hãy tả về một người bạn trong lớp mà người bạn ấy đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG    

   

   

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA                                  

                                           

   

                BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN

  BÀI ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

  MÔN TI ẾNG VI ỆT  - LỚP 5

  Năm học 2014 – 2015

  II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:  4 điểm  Mỗi câu đúng 0,5 điểm

   

  BÀI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  B

  B

  C

  C

  A

  C

  C

  Náo nức

  II. TẬP LÀM VĂN  (6 điểm) 

  • Yêu cầu chung: 

  + Viết được bài văn tả người đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.

  - Viết câu có sử dụng các biện pháp so sánh , dùng từ ngữ có hình ảnh.

  - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, lưu loát, lời lẽ chân thực, giàu cảm xúc.

  - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không viết sai lỗi chính tả.

  - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

  B. Yêu cầu cụ thể:

  a) Mở bài: (1 điểm     : -  Giới thiệu được người em định tả.

  b) Thân bài: (4 điểm)

  + Tả ngoại hình.                    

  + Tả tính nết, hoạt động ... 

   - Kỉ niệm của em với người được tả.               

  c) Kết bài: (1 điểm) : Nêu cảm nghĩ, nhận xét của em về người vừa tả.

   

  - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm:  4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TOÁN - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015           

                                                                       ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Họ và tên……………………………………………………………. Lớp5…………….

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  A. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  Câu 1: Hỗn số 2 bằng số thập phân nào trong các số sau:

          A. 2,06          B. 2,6            C. 2,006          D . 0,26

  Câu 2:  Chữ số 7 trong số thập phân 86,732 có giá trị là :

           A.                       B.                             C.                       D.     7

  Câu 3 : Số thập phân gồm ba mươi đơn vị, chín phần trăm, sáu phần nghìn được viết là :

  • 30,960               B. 36,09                 C. 30,906               D. 30,096

  Câu 4 : Giá trị của biểu thức 15 : 7,5 x 0,1 là:

  • 200                    B. 20                      C. 2                       D. 0,2

  Câu 5: Số lớn nhất trong các số 5,798  ;   5,897  ;   5,978    ;   5,789  ;   5,879

  • 5,798                 B.  5,897                C. 5,978                  D.  5,879

   Câu 6:  15% của 320 là :

        A . 408                    B. 48                C. 480                          D. 40,8

    Câu 7 :  Tìm số tự nhiên  y lớn  nhất sao cho 3,4 x y < 20,5          

       A. y = 4                  B. y = 5                   C. y = 6                  D. y = 7

   

   Câu 8 : Trong bể có 25 con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là :

  • 5 %                    B. 20%                     C. 80%                  D. 100%

   

  B. Phần tự luận :(6điểm )

        Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính :

       425 + 28,46               78,27 – 49,6                46,587 x 4,08               45,184 : 6,4

       

   

   

   

   

   

   

   Bài 2 : ( 1 điểm)

              Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

  a/ 3m 45cm      =………..m                                    b/ 8 tạ 6kg = …………tạ

  c/ 12 m226dm2 = ……….dm2                                 d/ dm2     =...............cm2

   

        Bài 3.( 2,5 điểm)  

      

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng  chiều dài, biết chiều dài là 85 mét.

  a/ Tính diện tích và chu vi mảnh vườn.

  b/ Người ta dùng 80 % diện tích mảnh vườn để trồng trọt. Hỏi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài 4.( 0,5 điểm) : Tìm a :

   
   

    a  x 15 – a : 0,1 = 2

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG                                                                

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

  BIỂU ĐIỂM  KHẢO SÁT KÌ I

  MÔN TOÁN -LỚP 5 -Năm học 2014–2015

  Bài 1. ( 4 điểm ) Khoanh vào chữ cái có câu trả lời đúng:   mỗi câu :  0,5 điểm                                            

  câu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Đáp án

  A

  C

  D

  D

  C

  B

  C

  C

  Bài 2. (2 điểm)   Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.  Đặt tính không đúng trừ 0,25 điểm / phép tính  

  a. 113,16;   b. 554,28                             c. 181,44;    d. 25,3

  Bài 3. (1 điểm) Đúng mỗi ý 0,25 điểm 

  Bài 4. (2,5  điểm)              

  Tóm tắt (0,25) điểm

  Bài giải (1,75điểm)

  a/ Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x = 34 ( m )                          0,25đ

  Diện tích là mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x 34 = 2890 ( m2)                                   0,5đ

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

  ( 85 + 34 ) x 80 = 238 (m2)                        0,5đ

  b/ Diện tích đất trồng trọt là:

  2890 : 100 x 80 = 2312 ( m2 )                   0,5đ  

  Diện tích còn lại của mảnh vườn là :

  2890 – 2312 = 578 ( m2 )                          0,25đ                                                                                                                         

   

                                                                                                                                                                                                                                                                        Đáp số: ( 0,25 đ) a/ Diện tích: 2890 m2

                                                                                                                         Chu vi : 238 m              

                                                                                                                      b/ 578 m2                

   

   

  Bài 5. điểm: ( 0,5 điểm )

  a x 15 – a : 0,1  =  2

  a x 15 – a x 10  =  2              0,1đ

    a x ( 15 – 10 )  =  2              0,1đ

              a x 5       =  2              0,1đ

                         a   = 2 : 5         0,1 đ

                         a    = 0,4          0,1đ

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015            

                                                                                         ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  PhÇn tr¾c nghiÖm: (4®iÓm)

  I. Đọc thầm bài văn sau:

                                                   Hoa trạng nguyên

  Cái tên mới nghe đã mường tượng ra tiếng pháo đón mừng rồi võng lọng cùng dòng người náo nức đón người thành danh. Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi.

  Hi đặt tên cho loài hoa ấy, chắc muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò. Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin. Thế rồi mùa thi qua. Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới. Song dù sao cũng không tránh khỏi có một số ít phải quay về tiếp tục công việc dùi mài kinh sử. Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.

  Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa đó trong tim. Em nhé !

                           Theo  K.D NXB trẻ - 1992

  Chú giải : Dùi mài kinh sử: rất siêng năng trong một thời gian dài để đọc sách kinh, sách sử (cụm từ xưa được dùng nhiều, ý nói ra sức chăm chỉ học hành ). 

  II. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng hoặc điền vào chỗ trống thích hợp.

  1. Hoa trạng nguyên gắn bó với tuổi học trò ra sao? 

      A. Hi đặt tên cho loài hoa ấy.

       B. Hoa trạng nguyên xuất hiện vào mùa thi bận rộn, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin.

      C. Muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò.                                      

  2.  Tác giả so sánh hoa trạng nguyên nở đỏ bằng hình ảnh nào ?

       A. Những bông hoa hình lá.

       B. Ngọn lửa cháy lên.

      C. Ngọn lửa thắp lên.

  3. -  Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải.              

      -  Trong bếp lò, lửa cháy bập bùng.

      Từ cháy trong hai câu văn trên có quan hệ với nhau thế nào ?

  • Đó là 2 từ đồng nghĩa.

      B. Đó là 2 từ đồng âm.

      C. Đó là  từ nhiều nghĩa.

  4. Những từ mường tượng, vĩnh viễn, hớn hở là:

       A. Từ ghép

       B. Từ đơn

       C. Từ láy

  5. Từ em trong 2 câu sau: “Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.”,   là:

       A. Đại từ

       B. Danh từ

       C. Động từ

  6. Quan hệ từ trong câu: Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi. Là:

      A. những

      B. ấy

      C. như

  7. Trong câu: Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Chủ ngữ là:

      A. ngước mắt dõi qua cửa sổ  

  • em sẽ thấy

      C. em

  8. Tìm từ đồng nghĩa thay cho từ hớn hở trong câu: “Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới.” điền vào chỗ trống trong câu sau:

   Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học . . . . . . . . . . . . . . nhập trường mới

  II. Tập làm văn: (6 điểm)

   Hãy tả về một người bạn trong lớp mà người bạn ấy đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG    

   

   

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA                                  

                                           

   

                BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN

  BÀI ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

  MÔN TI ẾNG VI ỆT  - LỚP 5

  Năm học 2014 – 2015

  II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:  4 điểm  Mỗi câu đúng 0,5 điểm

   

  BÀI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  B

  B

  C

  C

  A

  C

  C

  Náo nức

  II. TẬP LÀM VĂN  (6 điểm) 

  • Yêu cầu chung: 

  + Viết được bài văn tả người đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.

  - Viết câu có sử dụng các biện pháp so sánh , dùng từ ngữ có hình ảnh.

  - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, lưu loát, lời lẽ chân thực, giàu cảm xúc.

  - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không viết sai lỗi chính tả.

  - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

  B. Yêu cầu cụ thể:

  a) Mở bài: (1 điểm     : -  Giới thiệu được người em định tả.

  b) Thân bài: (4 điểm)

  + Tả ngoại hình.                    

  + Tả tính nết, hoạt động ... 

   - Kỉ niệm của em với người được tả.               

  c) Kết bài: (1 điểm) : Nêu cảm nghĩ, nhận xét của em về người vừa tả.

   

  - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm:  4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TOÁN - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015           

                                                                       ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Họ và tên……………………………………………………………. Lớp5…………….

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  A. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  Câu 1: Hỗn số 2 bằng số thập phân nào trong các số sau:

          A. 2,06          B. 2,6            C. 2,006          D . 0,26

  Câu 2:  Chữ số 7 trong số thập phân 86,732 có giá trị là :

           A.                       B.                             C.                       D.     7

  Câu 3 : Số thập phân gồm ba mươi đơn vị, chín phần trăm, sáu phần nghìn được viết là :

  • 30,960               B. 36,09                 C. 30,906               D. 30,096

  Câu 4 : Giá trị của biểu thức 15 : 7,5 x 0,1 là:

  • 200                    B. 20                      C. 2                       D. 0,2

  Câu 5: Số lớn nhất trong các số 5,798  ;   5,897  ;   5,978    ;   5,789  ;   5,879

  • 5,798                 B.  5,897                C. 5,978                  D.  5,879

   Câu 6:  15% của 320 là :

        A . 408                    B. 48                C. 480                          D. 40,8

    Câu 7 :  Tìm số tự nhiên  y lớn  nhất sao cho 3,4 x y < 20,5          

       A. y = 4                  B. y = 5                   C. y = 6                  D. y = 7

   

   Câu 8 : Trong bể có 25 con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là :

  • 5 %                    B. 20%                     C. 80%                  D. 100%

   

  B. Phần tự luận :(6điểm )

        Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính :

       425 + 28,46               78,27 – 49,6                46,587 x 4,08               45,184 : 6,4

       

   

   

   

   

   

   

   Bài 2 : ( 1 điểm)

              Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

  a/ 3m 45cm      =………..m                                    b/ 8 tạ 6kg = …………tạ

  c/ 12 m226dm2 = ……….dm2                                 d/ dm2     =...............cm2

   

        Bài 3.( 2,5 điểm)  

      

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng  chiều dài, biết chiều dài là 85 mét.

  a/ Tính diện tích và chu vi mảnh vườn.

  b/ Người ta dùng 80 % diện tích mảnh vườn để trồng trọt. Hỏi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài 4.( 0,5 điểm) : Tìm a :

   
   

    a  x 15 – a : 0,1 = 2

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG                                                                

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

  BIỂU ĐIỂM  KHẢO SÁT KÌ I

  MÔN TOÁN -LỚP 5 -Năm học 2014–2015

  Bài 1. ( 4 điểm ) Khoanh vào chữ cái có câu trả lời đúng:   mỗi câu :  0,5 điểm                                            

  câu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Đáp án

  A

  C

  D

  D

  C

  B

  C

  C

  Bài 2. (2 điểm)   Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.  Đặt tính không đúng trừ 0,25 điểm / phép tính  

  a. 113,16;   b. 554,28                             c. 181,44;    d. 25,3

  Bài 3. (1 điểm) Đúng mỗi ý 0,25 điểm 

  Bài 4. (2,5  điểm)              

  Tóm tắt (0,25) điểm

  Bài giải (1,75điểm)

  a/ Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x = 34 ( m )                          0,25đ

  Diện tích là mảnh vườn hình chữ nhật là:

  85 x 34 = 2890 ( m2)                                   0,5đ

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

  ( 85 + 34 ) x 80 = 238 (m2)                        0,5đ

  b/ Diện tích đất trồng trọt là:

  2890 : 100 x 80 = 2312 ( m2 )                   0,5đ  

  Diện tích còn lại của mảnh vườn là :

  2890 – 2312 = 578 ( m2 )                          0,25đ                                                                                                                         

   

                                                                                                                                                                                                                                                                        Đáp số: ( 0,25 đ) a/ Diện tích: 2890 m2

                                                                                                                         Chu vi : 238 m              

                                                                                                                      b/ 578 m2                

   

   

  Bài 5. điểm: ( 0,5 điểm )

  a x 15 – a : 0,1  =  2

  a x 15 – a x 10  =  2              0,1đ

    a x ( 15 – 10 )  =  2              0,1đ

              a x 5       =  2              0,1đ

                         a   = 2 : 5         0,1 đ

                         a    = 0,4          0,1đ

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG     

  BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA

   

  MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

  Năm học 2014 - 2015            

                                                                                         ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Điểm

    Nhận xét của giáo viên

  Giáo viên chấm

  ( Kí ghi rõ họ tên )

   

   

  PhÇn tr¾c nghiÖm: (4®iÓm)

  I. Đọc thầm bài văn sau:

                                                   Hoa trạng nguyên

  Cái tên mới nghe đã mường tượng ra tiếng pháo đón mừng rồi võng lọng cùng dòng người náo nức đón người thành danh. Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi.

  Hi đặt tên cho loài hoa ấy, chắc muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò. Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin. Thế rồi mùa thi qua. Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới. Song dù sao cũng không tránh khỏi có một số ít phải quay về tiếp tục công việc dùi mài kinh sử. Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.

  Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa đó trong tim. Em nhé !

                           Theo  K.D NXB trẻ - 1992

  Chú giải : Dùi mài kinh sử: rất siêng năng trong một thời gian dài để đọc sách kinh, sách sử (cụm từ xưa được dùng nhiều, ý nói ra sức chăm chỉ học hành ). 

  II. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng hoặc điền vào chỗ trống thích hợp.

  1. Hoa trạng nguyên gắn bó với tuổi học trò ra sao? 

      A. Hi đặt tên cho loài hoa ấy.

       B. Hoa trạng nguyên xuất hiện vào mùa thi bận rộn, thắp lên trong người sắp sửa đi thi một niềm tin.

      C. Muốn nó vĩnh viễn gắn liền với tuổi học trò.                                      

  2.  Tác giả so sánh hoa trạng nguyên nở đỏ bằng hình ảnh nào ?

       A. Những bông hoa hình lá.

       B. Ngọn lửa cháy lên.

      C. Ngọn lửa thắp lên.

  3. -  Hoa trạng nguyên cháy lên từ những ngày ôn thi bận mải.              

      -  Trong bếp lò, lửa cháy bập bùng.

      Từ cháy trong hai câu văn trên có quan hệ với nhau thế nào ?

  • Đó là 2 từ đồng nghĩa.

      B. Đó là 2 từ đồng âm.

      C. Đó là  từ nhiều nghĩa.

  4. Những từ mường tượng, vĩnh viễn, hớn hở là:

       A. Từ ghép

       B. Từ đơn

       C. Từ láy

  5. Từ em trong 2 câu sau: “Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Hoa  trạng nguyên cùng em thức suốt mùa thi đấy.”,   là:

       A. Đại từ

       B. Danh từ

       C. Động từ

  6. Quan hệ từ trong câu: Những bông hoa hình lá ấy, màu cứ rực lên như một niềm vui không thể giấu, cười mãi, cười mãi, cười mãi không thôi. Là:

      A. những

      B. ấy

      C. như

  7. Trong câu: Một tối nào đó, chong đèn học khuya, ngước mắt dõi qua cửa sổ, em sẽ thấy có ngọn lửa đỏ cứ lao xao giữa vườn đêm. Chủ ngữ là:

      A. ngước mắt dõi qua cửa sổ  

  • em sẽ thấy

      C. em

  8. Tìm từ đồng nghĩa thay cho từ hớn hở trong câu: “Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới.” điền vào chỗ trống trong câu sau:

   Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học . . . . . . . . . . . . . . nhập trường mới

  II. Tập làm văn: (6 điểm)

   Hãy tả về một người bạn trong lớp mà người bạn ấy đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG    

   

   

   

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA                                  

                                           

   

                BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN

  BÀI ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

  MÔN TI ẾNG VI ỆT  - LỚP 5

  Năm học 2014 – 2015

  II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:  4 điểm  Mỗi câu đúng 0,5 điểm

   

  BÀI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  B

  B

  C

  C

  A

  C

  C

  Náo nức

  II. TẬP LÀM VĂN  (6 điểm) 

  • Yêu cầu chung: 

  + Viết được bài văn tả người đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.

  - Viết câu có sử dụng các biện pháp so sánh , dùng từ ngữ có hình ảnh.

  - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, lưu loát, lời lẽ chân thực, giàu cảm xúc.

  - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không viết sai lỗi chính tả.

  - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

  B. Yêu cầu cụ thể:

  a) Mở bài: (1 điểm     : -  Giới thiệu được người em định tả.

  b) Thân bài: (4 điểm)

  + Tả ngoại hình.                    

  + Tả tính nết, hoạt động ... 

   - Kỉ niệm của em với người được tả.               

  c) Kết bài: (1 điểm) : Nêu cảm nghĩ, nhận xét của em về người vừa tả.

   

  - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm:  4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây